za živali

| More

Poročilo društva za leto 2011

Slovensko | 31.01.2012. 22:19

 POROČILO DRUŠTVA ZA LETO 2011

 

1. VEGANSKE VEČERJICE

V letu 2011 smo v sodelovanju z zavodom Pekarna Magdalenske mreže organizirali enajst Veganskih večerjic, ki so potekale v vsak tretji četrtek v mesecu v dvorani Gustaf, Kulturni center Pekarna, Maribor. Veganske večerjice so namenjene promociji filozofije pravic živali in etičnega veganstva kot politične in moralne odločitve ter so v prvi vrsti izobraževalne narave. Razpravljanja na Veganskih večerjicah 2011/2012 (četrta sezona) povezuje vprašanje: Kolikšna je teža zgodovinskega antropocentričnega predsodka v sodobni zahodni družbi? 

V letu 2011 so se zvrstila naslednja predavanja in/ali projekcije:

- dokumentarni film Vegan society »Making the connection«;

- predstavitev miroljubnega kmetijstva kot načina kmetovanja, ki povsem izključuje živali;

- predstavitev slovenskega prevoda knjige Kitajska študija;

- predstavitev hrvaškega zavetišča IANUA, ki nudi stalno bivališče živalim, ki so bile rešene iz procesa izkoriščanja za hrano;

- predstavitev projekta Veganska tovarišija;

- predavanje Polom človeštva: rekonstrukcija človekovega odnosa do živali v Kunderovem romanu Neznosna lahkost bivanja;

- predavanje Živalski vrt kot sredstvo marginalizacije živali in vzpostavljanja odnosov moči;

- predavanje Biodiverziteta v neoliberalnem kapitalizmu in položaj živali.

 

2. DRUŠTVENI DNEVI ZA ŽIVALI! (18. in 19. junij 2011)

Z Društvenimi dnevi, ki so se odvili v dvorani Gustaf, Kulturni center Pekarna, Maribor, in na Pohorju, smo želeli okrepiti pojmovanje, da so življenja človeških in nečloveških živali moralno enakovredna, ter prispevati k oblikovanju družbenega in političnega gibanja, ki si aktivno prizadeva odpraviti vsakršno uporabo živali in ima veganstvo za moralno osnovo. Veganstvo je edino načelo, ki je skladno s spoznanjem, da imajo nečloveške živali lastno (inherentno) moralno vrednost in niso dobrine za človeško uporabo. Prvi dan Društvenih dnevov je bil namenjen predavanjem s področja pravic živali in predstavitvam knjig, drugi dan pa v duhu soborčevstva obisku partizanske bolnišnice Jesen, ki se nahaja na Pohorju.

Natančen program Društvenih dnevov si lahko ogledate na tej spletni povezavi:

http://www.zazivali.org/novice/za-zivali-drustveni-dnevi

 

3. DELAVNICE ZA OTROKE

 V juniju in juliju 2011 smo s štirimi delavnicami gostovali na Art kampu, ki je potekal v okviru Festivala Lent. Dve delavnici sta bili kuharski in na njih so se otroci naučili pripraviti veganske palačinke, vegansko omako za testenine in veganske ražnjiče. Drugi dve sta bili namenjeni izobraževanju otrok o pravicah živali s pomočjo družabne igre Veganski svet, ki smo jo izdelali člani/-ice društva. Z igro so otroci spoznavali, da živali niso lastnina in da naše vsakdanje odločitve v veliki meri sooblikujejo človekov odnos do drugih živali.

 

4. PROJEKCIJE V CENTRU MARIBORA (7)

V letu 2011 smo izvedli sedem projekcij filma Making the connectio v centru Maribora na stičišču Slovenske ulice in Grajskega trga. Projekcije so namenjene promociji pravic živali in veganstva in jih spremljajo brezplačni veganski prigrizki, ki jih pripravimo člani/-ice društva. Projekcije so se odvile po ena junija in julija, pet pa se jih je odvilo od novembra do decembra, vsak petek med 17. in 19. uro.

 

5. VEGANSKA TOVARIŠIJA

V letu 2011 smo pričeli s projektom Veganska tovarišija. V okviru projekta ponujamo 1-, 2- ali 3-tedensko pomoč in podporo pri prehodu na veganstvo. Del projekta je Veganska zaobljuba, ki zavezuje k veganskemu načinu življenja za izbrano obdobje in zagotavlja neprekinjeno sodelovanje z izbrano vegansko tovarišico, tovarišem. Sodelovanje ponuja izobraževanje o veganstvu kot temeljnem etičnem principu in usmerjanje v prvih tednih veganskega načina življenja, to je zagotavljanje potrebnih informacij o uravnoteženem veganskem prehranjevanju, praktične nasvete za sestavo veganskih jedilnikov za različne priložnosti, pomoč pri izbiri veganskih izdelkov vseh vrst (oblačil, obutve, čistil, kozmetike …).

V družbi, v kateri živimo, so živali poblagovljene; imajo zgolj tržno vrednost, določeno z uporabnostjo za človeka. Članice in člani društva Za Živali! prepoznavamo družbenosistemsko obravnavo živali kot človekove lastnine kot družbeni in moralni problem. V okviru gibanja za družbeno pravičnost poudarjamo osebno odgovornost posameznice, posameznika. Vsakdo, ki želi ukinitev institucionaliziranega izkoriščanja živali, mora začeti pri sebi. Vse to je možno samo tako, da postanemo vegani.

 

6. PREDAVANJA

30. maja 2011 je Branislava Vičar v Mladinskem centru MIŠ v Slovenski Bistrici izvedla predavanje z naslovom Živali – lastnina ali osebe?

9. julija je Branislava Vičar na Živih dvoriščih, ki so potekala v okviru Festivala Lent, izvedla predavanje z naslovom Živali v proizvodnih odnosih: od zgodnjega udomačevanja do urbano-industrijske proizvodnje.

 

7. OBJAVE ČLANKOV

Julija 2011 je bil v Večeru objavljen članek Branislave Vičar  8-urni prevozi živali: sprememba položaja živali ali zgolj ohranjanje institucionaliziranega izkoriščanja? Članek pokaže na nesmiselnost kampanj, ki ne preizprašujejo uporabe živali same po sebi in s tem zamegljujejo temeljni problem človeške dominance nad drugimi živalmi.

Septembra 2011 je bil v Dnevniku in v Večeru ter na strani Društva za razvoj humanistike Zofijini ljubimci (http://www.zofijini.net/cenzurirano_arhiv2011.html) objavljen članek Branislave Vičar Veganstvo v orlovem gnezdu, ki pokaže na osnovno hegemonijo, ki veganstvo stabilizira kot predsodek.  

 

Predsednica Za živali!, društva za uveljavitev njihovih pravic

Urška Breznik

več

Annual report for the year 2011

English | 31.01.2012. 22:07

1. VEGAN DINNERS (11)

In the year 2011 we have organized eleven Vegan dinners. Vegan dinner is a project we have started four years ago. Events are taking place every third Thursday in a hall of a non-profit NGO Pekarna-magdalenske mreže in Maribor. Vegan dinners promote ethical view points of veganism together with animal rights philosophy.

Vegan dinners are primarily educational events aimed to reach various population groups, but mostly strive towards reaching young people. First 45 to 60 min are dedicated to a lecture, documentary movie (projected on projector) or a presentation on ethical veganism/animal rights and they are followed by a discussion on the topic.  Later vegan food at minimum donation (2 EUR) is served and recipes are handed out.

Some of the 2011 topics discussed at Vegan dinners were:

- screening of the Vegan Society's movie »Making the connection«;

- presentation of the Slovenian translation of the book entitled »The China Study«;

- presentation of the Croatian Animal shelter IANUA that  provides permanent home for animals that have been rescued from the process of exploitation for food and collecting donations for the shelter;

- introduction of our project Vegan buddy-all round support to people who want to become vegan:

- lecture  The debacle of humanity: reconstruction of human relations towards animals in Kundera's novel: Unbearable lightness of being (Branislava Vičar, Za živali!);

- lecture ZOO as means of marginalization of animals and the establishing of relations of power  (Urška Breznik, Za živali!);

- lecture Biodiversity in neoliberal capitalism and the position of animals (Branislava Vičar, Za živali!).

 

2. ZA ŽIVALI! CONFERENCE (18th and 19th of June 2011)

In the month of June we have organized a two day conference on the topic of the moral equality of human and non-human animals. The programme consisted of three lectures by two members of Za živali! and a guest- professor of anthropology from Croatia, discussions and introduction of books on animal rights and vegan cuisine followed. It took place in the hall of a non-profit NGO Pekarna-magdalenske mreže, Maribor. On the second day we hiked to the partisan hospital Jesen on Pohorje mountain where we ate vegan stew.

You can find the detailed Slovenian version of the programme on:

http://www.zazivali.org/novice/za-zivali-drustveni-dnevi

 

3. WORKSHOPS FOR CHILDREN (4)

In June and July 2011 we have organized four workshops for children on vegan cooking and animal rights. The workshops were part of Art camp for youth and children which is taking place within the annual Maribor summer festival Lent:

- 2 vegan cooking workshops for children

Children learnt to cook three different vegan meals.

- 2 animal rights workshops for children

Children played a board game entitled Vegan world which was developed by Za živali! on the topic of animal rights and veganism with the intention to educate them that animals are not property and that our everyday choices can make a big difference.

 

4. SCREENINGS IN THE CITY CENTRE (7x)

This year we have strated with the screenings of animal rights/veganism films in Maribor city centre,

First screening in June was executed with the big help of Animal Friends Croatia. The second screening took place in the month of July. Five of them happened in November and December. Screenings were accompanied by vegan snacks prepared by members of Za živali! and were handed out for free to visitors/passers by.

 

 

5. VEGAN BUDDY PROJECT

Vegan buddy is someone who mentors individuals wanting to become vegan but lacking the support from their immediate environment (family, friends). Member of Za živali!  who is Vegan Buddy to an individual, help her/him with advice on vegan cooking, cosmetics, explanation of ethical veganism/animal rights philosophy…either through online correspondence or actual meetings in person.

 

 

6. LECTURES

On  May 30th 2011 Branislava Vičar had a lecture entitled Animals- possessions or persons?

in Slovenska Bistrica Youth Centre.

 

On July 8th 2011 Branislava Vičar had a lecture Animals in production relations: from early domestification to urban-industrial production within Živa dvorišča, Festival Lent.

 

7. PUBLISHED ARTICLES

In July 2011 Večer newspaper published an article by Branislava Vičar 8-hour animal transports: changing the position of animals or just maintaining instutionalized exploitation? about the absurdity of campaigns that do not challenge the use of animals by itself and thus only befog the basic problem of men's dominance over other animals.

In September 2011 newspapers Dnevnik and Večer and varirous webistes published an article by Branislava Vičar  Veganism in the eagle's nest that points to the basic hegemony that stabilizes veganism as a prejudice.

 

President of Za živali!, society for assertion of animal rights

Urška Breznik

več